Proje

Italyan kültür mirası hakkında çevrimiçi ve basılı olmak üzere, turistler için hazırlanan rehber kitaplardan müze web sitelerine, sanat kataloglarından eleştirel denemelere (makalelere) kadar artan sayıda ve çok çeşitli metinler mevcuttur. Farklı dillerdeki bu çalışmalar, İtalyan kültür mirası hakkında gittikçe daha çok bilgi talep eden uluslararası bir toplumu tatmin etmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte Avrupa üzerinde halen ne bu bilgilerle ilgili özel araçlar (sözlükler ve teknik çevirilerle ilgili kaynak materyaller) ne de bu tür bilgileri uygun yollarla iletebilecek özel çevirmenleri ya da kültür turizmi içerisindeki diğer uzmanları (turist rehberleri, turizm danışma bürolarının ya da müzelerin personelleri vb.) yetiştirebilecek ve destekleyebilecek özel enstitüler bulunmaktadır.

Floransa Üniversitesi Dil Edebiyat ve Kültürlerarası Çalışmalar Bölümünün himayesinde/desteği ile 2013 yılında kurulan “ Çokdilli Kültürel Miras Terim Dağarcığı” araştırma grubu İtalyan kültürel mirasına atıfta bulunan farklı dillerdeki terim dağarcıkları üzerine yapılan araştırma , çalışma ve etkinlikleri destekleyerek bu eksikliği doldurmayı amaçlamaktadır. İtalyan “sanat şehri”nin temel modeli olarak düşünülen Floransa şehrine atıfta bulunan terim dağarcığı üzerinde özel olarak durulmaktadır. (üzerine çok önem verilmektedir.)

Araştırma grubu İtalya’da ve İtalya dışındaki ülkelerde bulunan diğer üniversite ve enstitülerden meslektaşları ile işbirliği içinde bulunan Floransa Üniversitesi profesörleri, okutmanları ve dil öğretmenlerinden oluşmaktadır. Projenin ilk aşamasını sadece grubun etkinlikleri hakkında bilgileri değil aynı zamanda Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Portekizce, Rusça, Çince ve Türkçeden oluşan sekiz dilli bir sözlüğü de içeren web sitesinin yaratılması oluşturmaktadır. Bu çalışma anlamlarıyla beraber İtalyancaya atıfta bulunan sözcükleri (lemma) de içerecektir.

Sözcükler günümüzde ve geçmişteki kültürel mirası tanımlayan metinlerden oluşan külliyattan meydana getirilen anahtar kelimeleri içeren bir veri tabanından sağlanacaktır. Şu anda, kültürel mirasın ve çağdaş yorumun temsilcisi olarak düşünülen ve kronolojik olarak birbirlerinden uzak zaman dilimlerine ait çeviriler olan iki metin seçilmiştir: Bunlar Rönesans boyunca Floransa kültürel mirasının tanımlanmasında uluslararsı bir kilometre taşı olan Giorgio Vasari’nin Sanatçıların Hayat Hikayeleri adlı eseri ve Bonechi tarafından yazılan İtalya hakkındaki en meşhur turist rehberidir.

Work in Progress biçimindeki sözlükler, sözcüklerin orijinal biçimlerine ve karşılaştırılabilir bir külliyat oluşturan veri tabanından elde edilen çevirilerine dayanmaktadır. Anahtar kelimelerin seçimi ve onların çevirileri ile açıklamaları da aynı veri tabanından elde edilecektir. Örnek ve alıntılar, hem turist kılavuzlarının çevrilmesi sürecinde sık yapılan hatalardan dolayı karşılaşılan zorlukları, hem de aynı kelimelerin tarihi kültürel bağlamını ve onların referanslarını gösterecektir.

Projenin ilk aşamasında, sözlük girişleri İtalyanca ve başka bir dil olmak üzere iki dilde olacaktır. İkinci aşamada her kaynak dilden diğer hedef dile bağlantılar oluşturulacaktır. Sözlüksel analizler için aşağıdaki alanlar dikkate alınacaktır.

Sanatla ilgili cins isimler

Floransa ve tarihi ile ilgili özel isimler (ünlü kişilerin adları, sanatçılar, bağışçılar, hamiler, Floransalı politicacılar; yer ve sokak isimleri, anıtlar ve sanat eserlerinin adlar vs.)

Floransa nesneleri (realia) (zuccotto, crostini gibi yemek isimleri, calcio storico, scoppio del carro gibi tipik kültürel aktivitelerin ve bayramların isimleri vs.)

Bazı önemli çokdilli ve iki dilli temel çevrimiçi sözlüklerde bulunan mikro yapıların ön analizlerinden yola çıkarak, proto tip bir sözlük Floransa Üniversitesi Yayınları (FUP) tarafından geliştirilecek ve çevrim içi açık erişim olanağı sağlanacaktır.

Diğer araçlar geliştirilmektedir. Vasari Ansiklopedisi, etimolojik sözlük, paralel veri tabanları (şimdilik Vasari'nin metinlerinin çevirisi için), konkordanslar.